วีดีโอพิธีแต่งงาน    Wedding ไกด์/เควสแต่งงาน

ข้อมูลจาก /gg FTW! Trickster Wiki


Contents เนื้อหาของเควส

 • 1 The Propose
  • 1.1 Kyu - Two in Harmony
  • 1.2 Louis Bitton - Silk Collection (Groom)
  • 1.3 Louis Bitton - Silk Collection (Bride)
  • 1.4 Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (Groom)
  • 1.5 Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (Bride)
 • 2 The Reservations
 • 3 The Wedding

The Propose

คู่ที่จะแต่งงานกันได้นั้น ต้องเป็นเพศตรงข้ามกัน มีสถานะเป็นคู่หมั้นที่พร้อมจะแต่งงานแล้ว

(วิธีหมั้นคือ การ พาคู่ไปคุยกับ NPC Kyu ที่ อิเว้นท์การ์เด้น เพื่อเลือกคู่ให้มีสถานะเป็นคู่หมั้นก่อน และทำตามเงื่อนไขที่ Kyu แนะนำ จะใช้เวลา 2-3วันหลังหมั้น จนกว่าสถานะจะพร้อมที่จะมาทำเควสเพื่อแต่งงานได้ สามารถดูสถานะใน MyView จะมี แถบคู่รักเพิ่มขึ้นมา)

และต้องผ่านเควสดังนี้


Kyu - Two in Harmony

Kyu
Event Garden - Ceremonia
Image:Circle.gif
NPC: Kyu Location: Event Garden - Ceremonia
~ {{{End}}}}
Base Experience: None TM Experience: None
ต้องการ: Pure Wedding Ticket, Charming Wedding Ticket, Forever Wedding Ticket, Promise Wedding Ticket
Quest Cycles: 1 Time(s) เงื่อนไข: Level 30+, มีคู่หมั้นแล้ว
Cycle 1: Get Wedding Title, can buy ring and use Outfits
Cycle {{{Cycle_2}}}: {{{Reward_2}}}
Cycle {{{Cycle_3}}}: {{{Reward_3}}}
Cycle {{{Cycle_4}}}: {{{Reward_4}}}
Cycle {{{Cycle_5}}}: {{{Reward_5}}}
Cycle {{{Cycle_6}}}: {{{Reward_6}}}
Cycle {{{Cycle_7}}}: {{{Reward_7}}}
Cycle {{{Cycle_8}}}: {{{Reward_8}}}
Cycle {{{Cycle_9}}}: {{{Reward_9}}}
Cycle {{{Cycle_10}}}: {{{Reward_10}}}
Cycle {{{Cycle_11}}}: {{{Reward_11}}}
Cycle {{{Cycle_12}}}: {{{Reward_12}}}
Cycle {{{Cycle_13}}}: {{{Reward_13}}}
Cycle {{{Cycle_14}}}: {{{Reward_14}}}
Cycle {{{Cycle_15}}}: {{{Reward_15}}}
Cycle {{{Cycle_16}}}: {{{Reward_16}}}
Cycle {{{Cycle_17}}}: {{{Reward_17}}}
Cycle {{{Cycle_18}}}: {{{Reward_18}}}
Cycle {{{Cycle_19}}}: {{{Reward_19}}}
Cycle {{{Cycle_20}}}: {{{Reward_20}}}

Notes: Pure Wedding Ticket ได้จากเควส Louis Bitton - Silk Collection (เจ้าบ่าวเป็นคนทำเควส).

Charming Wedding Ticket ได้จากเควส Louis Bitton - Silk Collection (เจ้าสาวเป็นคนทำเควส).

Forever Wedding Ticket ได้จากเควส Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (เจ้าบ่าวเป็นคนทำเควส).

Promise Wedding Ticket is ได้จากเควส Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (เจ้าสาวเป็นคนทำเควส).

ต้องการ ตั๋วอย่างละ1ใบ ตั๋วใบไหนที่ไม่มี ให้แลกระหว่างกัน (ตอนแลกจะฟ้องว่าแลกไม่ได้ ให้กด ok ไปเรื่อยๆ)


Louis Bitton - Silk Collection (Groom)

Louis Bitton
Megalopolis Square
Image:Circle.gif
NPC: Louis Bitton Location: Megalopolis Square
~ {{{End}}}}
Base Experience: None TM Experience: None
ต้องการ: 3x White Silk
Quest Cycles: 1 Time(s) เงื่อนไข: Level 30+, เป็นเจ้าบ่าว, มีเควส Kyu - Two in Harmony อยู่ใน quest log
Cycle 1: 2x Pure Wedding Ticket
Cycle {{{Cycle_2}}}: {{{Reward_2}}}
Cycle {{{Cycle_3}}}: {{{Reward_3}}}
Cycle {{{Cycle_4}}}: {{{Reward_4}}}
Cycle {{{Cycle_5}}}: {{{Reward_5}}}
Cycle {{{Cycle_6}}}: {{{Reward_6}}}
Cycle {{{Cycle_7}}}: {{{Reward_7}}}
Cycle {{{Cycle_8}}}: {{{Reward_8}}}
Cycle {{{Cycle_9}}}: {{{Reward_9}}}
Cycle {{{Cycle_10}}}: {{{Reward_10}}}
Cycle {{{Cycle_11}}}: {{{Reward_11}}}
Cycle {{{Cycle_12}}}: {{{Reward_12}}}
Cycle {{{Cycle_13}}}: {{{Reward_13}}}
Cycle {{{Cycle_14}}}: {{{Reward_14}}}
Cycle {{{Cycle_15}}}: {{{Reward_15}}}
Cycle {{{Cycle_16}}}: {{{Reward_16}}}
Cycle {{{Cycle_17}}}: {{{Reward_17}}}
Cycle {{{Cycle_18}}}: {{{Reward_18}}}
Cycle {{{Cycle_19}}}: {{{Reward_19}}}
Cycle {{{Cycle_20}}}: {{{Reward_20}}}

Notes: White Silk ได้จากการหลอม 5x Pure Silk Thread หลอมกับ Louis Bitton อยู่ที่ Megalopolis Square.

Pure Silk Thread ดรอปจาก Loving Torrobie (Lv.39),


Louis Bitton - Silk Collection (Bride)

Louis Bitton
Megalopolis Square
Image:Circle.gif
NPC: Louis Bitton Location: Megalopolis Square
~ {{{End}}}}
Base Experience: None TM Experience: None
ต้องการ: 3x Black Silk
Quest Cycles: 1 Time(s) เงื่อนไข : Level 30+, เป็นเจ้าสาว, มีเควส Kyu - Two in Harmony อยู่ใน quest log
Cycle 1: 2x Charming Wedding Ticket
Cycle {{{Cycle_2}}}: {{{Reward_2}}}
Cycle {{{Cycle_3}}}: {{{Reward_3}}}
Cycle {{{Cycle_4}}}: {{{Reward_4}}}
Cycle {{{Cycle_5}}}: {{{Reward_5}}}
Cycle {{{Cycle_6}}}: {{{Reward_6}}}
Cycle {{{Cycle_7}}}: {{{Reward_7}}}
Cycle {{{Cycle_8}}}: {{{Reward_8}}}
Cycle {{{Cycle_9}}}: {{{Reward_9}}}
Cycle {{{Cycle_10}}}: {{{Reward_10}}}
Cycle {{{Cycle_11}}}: {{{Reward_11}}}
Cycle {{{Cycle_12}}}: {{{Reward_12}}}
Cycle {{{Cycle_13}}}: {{{Reward_13}}}
Cycle {{{Cycle_14}}}: {{{Reward_14}}}
Cycle {{{Cycle_15}}}: {{{Reward_15}}}
Cycle {{{Cycle_16}}}: {{{Reward_16}}}
Cycle {{{Cycle_17}}}: {{{Reward_17}}}
Cycle {{{Cycle_18}}}: {{{Reward_18}}}
Cycle {{{Cycle_19}}}: {{{Reward_19}}}
Cycle {{{Cycle_20}}}: {{{Reward_20}}}

Notes: Black Silk ได้จากการหลอม 5x Charming Silk Thread หลอมกับ Louis Bitton อยู่ที่ Megalopolis Square.

Charming Silk Thread ดรอปจาก Loving Tottochi (Lv.39),


Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (Groom)

Fusion Master Arlene
Megalopolis Shop
Image:Circle.gif
NPC: Fusion Master Arlene Location: Megalopolis Shop
~ {{{End}}}}
Base Experience: None TM Experience: None
ต้องการ: 3x Eternium
Quest Cycles: 1 Time(s) เงื่อนไข: Level 30+, เป็นเจ้าบ่าว , มีเควส Kyu - Two in Harmony อยู่ใน quest log และผ่านเควส Louis Bitton - Silk Collection (เจ้าบ่าว)
Cycle 1: 2x Forever Wedding Ticket
Cycle {{{Cycle_2}}}: {{{Reward_2}}}
Cycle {{{Cycle_3}}}: {{{Reward_3}}}
Cycle {{{Cycle_4}}}: {{{Reward_4}}}
Cycle {{{Cycle_5}}}: {{{Reward_5}}}
Cycle {{{Cycle_6}}}: {{{Reward_6}}}
Cycle {{{Cycle_7}}}: {{{Reward_7}}}
Cycle {{{Cycle_8}}}: {{{Reward_8}}}
Cycle {{{Cycle_9}}}: {{{Reward_9}}}
Cycle {{{Cycle_10}}}: {{{Reward_10}}}
Cycle {{{Cycle_11}}}: {{{Reward_11}}}
Cycle {{{Cycle_12}}}: {{{Reward_12}}}
Cycle {{{Cycle_13}}}: {{{Reward_13}}}
Cycle {{{Cycle_14}}}: {{{Reward_14}}}
Cycle {{{Cycle_15}}}: {{{Reward_15}}}
Cycle {{{Cycle_16}}}: {{{Reward_16}}}
Cycle {{{Cycle_17}}}: {{{Reward_17}}}
Cycle {{{Cycle_18}}}: {{{Reward_18}}}
Cycle {{{Cycle_19}}}: {{{Reward_19}}}
Cycle {{{Cycle_20}}}: {{{Reward_20}}}

Notes: Eternium ได้จากการหลอม 5x Eternium Ore หลอมกับ Fusion Master Arlene อยู่ที่ Megalopolis Shop.

Eternium Ore ได้จากการขุดในแมปเควส .


Fusion Master Arlene - Ring Item Collection (Bride)

Fusion Master Arlene
Megalopolis Shop
Image:Circle.gif
NPC: Fusion Master Arlene Location: Megalopolis Shop
~ {{{End}}}}
Base Experience: None TM Experience: None
ต้องการ: 3x Consentium
Quest Cycles: 1 Time(s) เงื่อนไข : Level 30+, เป็นเข้าสาว, มีเควส Kyu - Two in Harmony อยู่ใน quest log และผ่านเควส Louis Bitton - Silk Collection (เจ้าสาว)
Cycle 1: 2x Promise Wedding Ticket
Cycle {{{Cycle_2}}}: {{{Reward_2}}}
Cycle {{{Cycle_3}}}: {{{Reward_3}}}
Cycle {{{Cycle_4}}}: {{{Reward_4}}}
Cycle {{{Cycle_5}}}: {{{Reward_5}}}
Cycle {{{Cycle_6}}}: {{{Reward_6}}}
Cycle {{{Cycle_7}}}: {{{Reward_7}}}
Cycle {{{Cycle_8}}}: {{{Reward_8}}}
Cycle {{{Cycle_9}}}: {{{Reward_9}}}
Cycle {{{Cycle_10}}}: {{{Reward_10}}}
Cycle {{{Cycle_11}}}: {{{Reward_11}}}
Cycle {{{Cycle_12}}}: {{{Reward_12}}}
Cycle {{{Cycle_13}}}: {{{Reward_13}}}
Cycle {{{Cycle_14}}}: {{{Reward_14}}}
Cycle {{{Cycle_15}}}: {{{Reward_15}}}
Cycle {{{Cycle_16}}}: {{{Reward_16}}}
Cycle {{{Cycle_17}}}: {{{Reward_17}}}
Cycle {{{Cycle_18}}}: {{{Reward_18}}}
Cycle {{{Cycle_19}}}: {{{Reward_19}}}
Cycle {{{Cycle_20}}}: {{{Reward_20}}}

Notes: Consentium ได้จากการหลอม 5x Consentium Ore หลอมกับ Fusion Master Arlene อยู่ที่ Megalopolis Shop.

Consentium Ore ได้จากการขุดในแมปเควสหลังจาก ผ่านเควสของ Kyu แล้ว ต้องเลือก:

 1. Wedding ring: แหวนแต่งงาน
  1. Sapphire Ring (60,000G)
  2. Ruby Ring (60,000G)
  3. Diamond Ring (70,000G)
 2. Wedding Title: ไตเติ้ลหน้าชื่อหลังจากงาน
  1. Dear Love
  2. Destiny
  3. Heavenly Love
 3. Outfits ชุดแต่งงาน (ถ้าเลือกชุดแต่งงานที่ซื้อจากมายชอป, เช่น Basic Wedding Clothes 2 หรือ Luxurious Attire 12, จะสามารถลองใส่ชุดไดในทันที้).


Notes: . การเลือกข้างบน จะทำโดยคนเดียว เจ้าสาว หรือ เจ้าบ่าวก็ได้


The Reservations การจัดงานแต่ง

คุยกับ Kyu ใน Event Garden - Ceremonia เพื่อวาร์ปไปยัง Wedding Hall เพื่อ เตรียมพิธีแต่งงาน
คุยกับ Kyu ในWedding Hall และเลือกข้อแรกเพื่อเริ่ม
คลิกที่ write เพื่อเตรียมการแต่งงาน และจองห้องแต่งงาน. สามารถจัดเป็นแบบพิธีส่วนตัวโดยการ ใส่ พาสเวิร์ด. มี ห้องให้เลือก 2 แบบ , Megalo Hall หรือ Caballa Hall.

แขกสามารถเข้ามาร่วมงาน โดยการคลิกที่ reservation จำกัดจำนวน 100 คน
ตรงด้านซ้ายของห้องรับแขก จะมีลิงชื่อ , Tuxedo T ขายสกอสกิลพลุ อันละ 10,000G (Heart Spring, Angel's Firework, Fairy's Firework).

The Wedding พิธีแต่งงาน

คุยกับ Kyu ใน Wedding Hall เพีื่อเข้าโบสถ์ เมื่อเข้าไปแล้ว พิธีจะเริ่ม ใน 5นาที

จะใช้เวลา 20 นาที เมื่อเสร็จพิธีแต่ง จึงออกจากโบสถ์

หลังจากนั้นคุยกับ Kyu เพื่อรับแหวนสกิล (Flying Hearts for both characters)

ช้อมูลจาก "http://wiki.ggftw.com/trickster/Wedding"